Min veninde Michelle S. Pedersen har dette opslag:

Undersøgelse om at være transkønnet i en dansk arbejdsmarkedskontekst (fuld anonymitet)
Jeg ønsker i forbindelse med mit afsluttende feltarbejde på antropologistudiet at belyse de problematikker transkønnede kan støde på på arbejdsmarkedet, herunder diskrimination. I den forbindelse søger jeg kontakt med transpersoner i hovedstaden, der vil dele sine erfaringer på arbejdsmarkedet- om i er i arbejde, arbejdssøgende mm.. Udover interviews vil jeg gerne følge nogle af je…r fx i forbindelse med et møde med jobcentret, i aktiveringsforløbet, evt. på jeres arbejdsplads.
Undersøgelsen begynder i midten af februar 2014.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Med venlig hilsen, Michelle S. Pedersen
Email: mishsp@hotmail.com

Et par ord fra Malene Andreasen, transaktivist
“Michelle S. Pedersen- aktiv i LGBT miljøet, arbejder aktivt for at det ikke bare er nogle bogstaver, men en bevægelse for mangfoldighed. På den baggrund har Michelle et godt grundlag for at lave en kvalificeret undersøgelse, da hun har lyttet og snakket med transkønnede om de problematikker de går tumler med.”